التیام گستر امید طب کارا

آدرس: قم، خیابان ۱۵ خرداد، روبروی تأمین اجتماعی

ایمیل:

شماره‌ تماس: ۰۹۱۲۷۵۱۰۹۸۷