محصولات پیشرفته ترمیم زخم:

محصولات پیشرفته ترمیم زخم محصولاتی هستند که همزمان چندین ویژگی شامل جاذب ترشحات زخم، آنتی میکروبیال، دبریدمان اتولیتیک، تسهیل روند گرانولاسیون، سهولت در استفاده، آنتی سپتیک و تسریع در روند ترمیم زخم را به همراه دارند. این محصولات در قالب فرمت دارویی پودر، هیدروژل، هیدروکلوئید و محلول می‌باشند. آسادارو محصولات و خدماتی را ارائه و توسعه می‌دهد که زندگی را برای افرادی که شرایط پزشکی بسیار سخت دارند آسان‌تر می‌کند.

سه محصول آسادارو با برند آسافارما:

  • پودر ترمیم زخم آسافارما
    • محلول ضدعفونی‌کننده زخم آسافارما
      • پودر بندآورنده خونریزی آسافارما