آوریل 30, 2020

مدیریت و درمان زخم سوختگی

مدیریت و درمان زخم سوختگی  پوست از لایه های اپیدرم (منشاء اکتودرم)، درم (منشاء مزودرم)، هیپودرم (منشاء مزودرم) تشکیل شده است. اپیدرم – منشاء آن از […]
آوریل 30, 2020

زخم بستر ، هرآنچه باید بدانید

زخم بستر زخم بسترها ضایعات پوستی هستند که در نتیجه نیروهای فشار غیرمجاز یا نیروهای فشار مخلوط شده با نیروهای برشی در طی مدت زمانی کوتاه […]
آوریل 30, 2020
انواع پانسمان های پیشرفته

پانسمان های نوین ترمیم زخم

انواع پانسمان های پیشرفته  (Advanced Wound Care) پانسمان هیدروکلوئید پانسمان های هیدروکلوئید به طور کلی از ذرات کلوئیدی آبگریز (به عنوان مثال، ژلاتین، پکتین و هیدروکسی […]
آوریل 30, 2020
روش و اصول مراقبت از زخم

روش و اصول مراقبت از زخم

مراقبت از زخم اصول راهنمای مراقبت از زخم همواره در تعیین زخم، شناسایی عوامل مرتبط با آن در فرآیند بهبودی و سپس انتخاب دستگاه مناسب برای […]