09131175110 info@asapharma.ir

تأثیر فوق‌العاده نقره در ترمیم زخم

عامل شفابخش نقره از گذشته تا کنون تاثیر نقره در زخم بستر بر هیچ کدام از کارشناسان زخم پنهان نیست. پانسمان نقره چندین سال است که در دسترس کارشناسان زخم قرار گرفته است و نقره هزاران سال است که به عنوان یک عامل شفابخش توسط تمدن‌های سراسر جهان شناسایی شده است. خواص...